Contributie

De contributiebedragen zijn als volgt: 

  Senioren Jeugdleden
Contributie per maand € 12,50 €  8,00
Bondscontributie per jaar € 26,35 € 19,20
Inschrijfgeld (eenmalig + clubshirt) € 10,00 € 10,00

Je mag een aantal keren meespelen voor je beslist om lid te worden.

De verenigingscontributie wordt per kwartaal geïnd middels het bij aanmelding in te vullen machtigingsformulier. De jaarlijkse bondscontributie wordt in het 1e kwartaal geïnd.

Opzegging geschiedt schriftelijk met inachtneming van een kalendermaand opzegtermijn.