Organisatiestructuur

Voorzitter

Dylan van Ginkel

06-13 88 79 51

Coordinator Jeugd

Coördinator Jeugd Comp.

Wouter van Dijk

06-30 36 40 04

Coördinator Senioren Comp.

Vera van der Meul

06-53 19 25 00

Secretaris

Marjolijn Nieuwenhuis 06-57 07 96 19

Coordinator Techn. Zaken

Ronald Smit

0313-651 576

Jolande van Vliet 0313-842 566

Coördinator PR/Clubblad

Daphne Smit

0313-651576

Coördinator Webredacteur

Vera van der Meul

06-53 19 25 00

Coördinator Toernooien

Vacant

 

Penningmeester

Rino Kalker

0313-656577

Coördinator Recreanten

Hetty Veldwijk

0313-653 823

Coördinator Inkoop/Beheer

Andre Vriezekolk 0313-450627

Bestuur

Het bestuur wordt gekozen overeenkomstig de statuten voor een periode van 3 jaar. Naast het verrichten van hun specifieke taken, zijn zij aanspreekpunt voor een aantal coördinatoren. Zij komen periodiek bij elkaar voor bestuursvergaderingen, met agenda en verslaglegging. Zij voeren ‘wettelijke verplichte taken uit’ en stellen beleid vast.

Coördinatoren

Coördinatoren worden gevraagd voor minimaal een seizoen. Zij hebben geen formele vergaderingen. Zij zijn verantwoordelijk voor een klein stukje coördinatie/uitvoering. Zij hebben een vast aanspreekbaar bestuurslid. Zij stellen beleid voor, coördineren en voeren indien nodig/gewenst uit.