top of page

BESTUUR

De organisatie van BC 't Pluumpje bestaat uit een dagelijks bestuur
dat ondersteund wordt door diverse coördinatoren.

VOORZITTER

Linde Wils
voorzitter@bctpluumpje.nl

 SECRETARIS

Marjolijn Nieuwenhuis

secretaris@bctpluumpje.nl

PENNINGMEESTER

Rino Kalker

penningmeester@bctpluumpje.nl

Het bestuur wordt gekozen overeenkomstig de statuten voor een
periode van drie jaar. Naast het verrichten van hun specifieke taken, zijn zij het aanspreekpunt voor een aantal coördinatoren. Het bestuur komt periodiek bij elkaar voor bestuursvergaderingen met een agenda en verslaglegging. Daarnaast voeren zij ‘wettelijk verplichte taken' uit en stellen zij het beleid vast.

COÖRDINATOREN

Coördinatoren worden gevraagd voor minimaal één seizoen. Zij hebben geen formele vergaderingen. Zij zijn verantwoordelijk voor een klein stukje coördinatie/uitvoering en hebben een vast aanspreekbaar bestuurslid.

Zij coördineren, stellen beleid voor en voeren dit indien nodig/gewenst uit.

bottom of page