Contributie

Je mag een aantal keren meespelen voor je beslist om lid te worden.

 

De contributie wordt per kwartaal geïnd middels het bij aanmelding in te vullen machtigingsformulier. De jaarlijkse Bondscontributie wordt in het 1e kwartaal geïnd.

 

Opzegging geschiedt schriftelijk met inachtneming van een kalendermaand opzegtermijn.

© 2018 by The Webmasters