top of page

CONTRIBUTIE

Je mag een aantal keren komen badmintonnen voordat je beslist
om wel of geen lid te worden.

 

De contributie wordt per kwartaal geïnd middels het bij aanmelding in
te vullen machtigingsformulier. De jaarlijkse bondscontributie wordt
in het eerste kwartaal geïnd.

 

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van

een kalendermaand opzegtermijn.

bottom of page