Contributie

Je mag een aantal keren komen badmintonnen voordat je beslist om wel of geen lid te worden.

 

De contributie wordt per kwartaal geïnd middels het bij aanmelding in te vullen machtigingsformulier. De jaarlijkse bondscontributie wordt in het eerste kwartaal geïnd.

 

Opzegging geschiedt schriftelijk te gebeuren met inachtneming van

een kalendermaand opzegtermijn.

Logo Wijnkoperij Vriezekolk (nieuw).jpg

© 2018 by The Webmasters