Samen, met plezier!
 
 

Over ons

Bestuur

De organisatie van BC 't Pluumpje bestaat uit een dagelijks bestuur dat ondersteund wordt door diverse coördinatoren.

 

Voorzitter

Linde Wils
voorzitter@bctpluumpje.nl

 

 Secretaris

Marjolijn Nieuwenhuis

secretaris@bctpluumpje.nl

Penningmeester

Rino Kalker

penningmeester@bctpluumpje.nl

Het bestuur wordt gekozen overeenkomstig de statuten voor een periode van drie jaar. Naast het verrichten van hun specifieke taken, zijn zij het aanspreekpunt voor een aantal coördinatoren. Zij komen periodiek bij elkaar voor bestuursvergaderingen met een agenda en verslaglegging. Zij voeren ‘wettelijk verplichte taken' uit en stellen het beleid vast.

Coördinatoren worden gevraagd voor minimaal één seizoen. Zij hebben geen formele vergaderingen. Zij zijn verantwoordelijk voor een klein stukje coördinatie/uitvoering en hebben een vast aanspreekbaar bestuurslid. Zij coördineren, stellen beleid voor en voeren dit indien nodig/gewenst uit.

 

ORGANISATIESTRUCTUUR

 

Klik hier om de organisatiestructuur van BC 't Pluumpje te bekijken.

 
 

Nieuws

 

Activiteitenoverzicht

 

Competitie

BC ’t Pluumpje is aangesloten bij Badminton Nederland en doet ieder jaar mee aan de

Regio- en Bondscompetitie. In het competitieseizoen 2020-2021 zal BC 't Pluumpje voor het eerst ook meedoen aan de Mannencompetitie. Deze drie soorten competities duren van september tot en met januari/februari.

 

In het competitieseizoen 2020-2021 doet BC ’t Pluumpje met...

  • ...één juniorenteam mee aan de Regiocompetitie.

  • ...drie seniorenteams mee aan de Bondscompetitie.

  • ...één seniorenteam mee aan de Mannencompetitie.

Onze teams spelen in verschillende divisies. Deze divisies zijn gebaseerd op de speelsterkte van de teams en zijn opgedeeld in verschillende afdelingen. Een afdeling bestaat (meestal) uit acht teams die uit dezelfde regio komen. Ieder team speelt daarom (meestal) zeven uitwedstrijden en zeven thuiswedstrijden. De thuiswedstrijden worden in principe op zondag van 9.30 tot 13.00 uur gespeeld in sporthal De Bhoele in Eerbeek.

Normaal gesproken is iedereen uiteraard van harte welkom om te komen kijken,

maar i.v.m. het coronavirus zijn wij helaas genoodzaakt om supporters de toegang tot de zaal te weigeren. De tribune is ook gesloten.

 

Tijdens een wedstrijd worden er in principe acht partijen gespeeld: één herendubbel, één damesdubbel, twee herenenkels, twee damesenkels en twee gemengd dubbels (mixen).

Er zijn echter uitzonderingen. Zo speelt ons seniorenteam in de Mannencompetitie bijvoorbeeld de volgende partijen: vier herendubbels en vier herenenkels.

Een partij bestaat uit twee winnende sets van 21 punten. Als het 20-20 staat wordt er doorgespeeld tot er een verschil van twee punten is of tot er dertig punten zijn bereikt.

Een set kan dus maximaal eindigen met 29-30 of 30-29.

 

Junioren Competitie 2020-2021

Team J1 - U17-U15 gemengd afdeling 5 C

 

Senioren Competitie 2020-2021

Team 1 - 6e divisie afdeling 5

Team 2 - 7e divisie afdeling 18

Team 3 - 7e divisie afdeling 19

Team M1 - Mannen Nylon afdeling 1

 

Foto's

Contact

CONTACTINFORMATIE

 

E-mailadres
secretaris@bctpluumpje.nl

Correspondentieadres

Marjolijn Nieuwenhuis
Ruysdaelstraat 17
6961 WJ Eerbeek

 

Sporthal

Sporthal De Bhoele
Händelstraat 45
6961 AB Eerbeek

CONTACTFORMULIER