LOGO BADMINTON.png
Samen, met plezier!
 
 
 

Bestuur

De organisatie van BC 't Pluumpje bestaat uit een dagelijks bestuur dat ondersteund wordt door diverse coördinatoren.

 

Voorzitter

Linde Wils
voorzitter@bctpluumpje.nl

 

 Secretaris

Marjolijn Nieuwenhuis

secretaris@bctpluumpje.nl

Penningmeester

Rino Kalker

penningmeester@bctpluumpje.nl

Het bestuur wordt gekozen overeenkomstig de statuten voor een periode van drie jaar.

Naast het verrichten van hun specifieke taken, zijn zij het aanspreekpunt voor een aantal coördinatoren. Zij komen periodiek bij elkaar voor bestuursvergaderingen met een agenda en verslaglegging. Zij voeren ‘wettelijk verplichte taken' uit en stellen het beleid vast.

Coördinatoren worden gevraagd voor minimaal één seizoen. Zij hebben geen formele vergaderingen. Zij zijn verantwoordelijk voor een klein stukje coördinatie/uitvoering en hebben een vast aanspreekbaar bestuurslid. Zij coördineren, stellen beleid voor en voeren dit indien nodig/gewenst uit.

 

ORGANISATIESTRUCTUUR

 

Klik hier om de organisatiestructuur van BC 't Pluumpje te bekijken.

 
 

Activiteitenoverzicht

 

Competitie

BC ’t Pluumpje is aangesloten bij Badminton Nederland en doet ieder jaar mee aan de Bondscompetitie en de Regiocompetitie. In het competitieseizoen 2020-2021 deed BC ´t Pluumpje voor het eerst ook eens mee aan de Mannencompetitie. Deze drie soorten competities duren van september tot en met januari/februari.

 

In het competitieseizoen 2021-2022 doet BC ’t Pluumpje met...

  • ...één juniorenteam mee aan de Regiocompetitie.

  • ...drie seniorenteams mee aan de Bondscompetitie.

Onze teams spelen in verschillende divisies. Deze divisies zijn gebaseerd op de speelsterkte van de teams en zijn opgedeeld in verschillende afdelingen. Een afdeling bestaat (meestal) uit acht teams die uit dezelfde regio komen. Ieder team speelt daarom (meestal) zeven uitwedstrijden en zeven thuiswedstrijden. De thuiswedstrijden worden in principe op zondag van 9.30 tot 13.00 uur gespeeld in sporthal De Bhoele in Eerbeek.

Iedereen is uiteraard van harte welkom om te komen kijken,

mits de coronamaatregelen dit toelaten.

 

Tijdens een wedstrijd worden er in principe acht partijen gespeeld: één herendubbel, één damesdubbel, twee herenenkels, twee damesenkels en twee gemengd dubbels (mixen).

Er zijn echter uitzonderingen. Zo speelt een seniorenteam in de Mannencompetitie bijvoorbeeld de volgende partijen: vier herendubbels en vier herenenkels.

Een partij bestaat uit twee gewonnen sets van 21 punten. Als het 20-20 staat wordt er doorgespeeld tot er een verschil is van twee punten of tot er dertig punten zijn bereikt.

Een set kan dus maximaal eindigen met 29-30 of 30-29.

 

Junioren Competitie 2021-2022

Team J1 - U19-U17 gemengd afdeling 2

 

Senioren Competitie 2021-2022

Team 1 - 6e divisie afdeling 5

Team 2 - 7e divisie afdeling 10

Team 3 - 7e divisie afdeling 16

 
 

Contact

CONTACTINFORMATIE

 

E-mailadres
secretaris@bctpluumpje.nl

Correspondentieadres

Marjolijn Nieuwenhuis
C.J. van Doornstraat 40

6964 AR Hall

 

Sporthal

Sporthal De Bhoele
Händelstraat 45
6961 AB Eerbeek

CONTACTFORMULIER

Bedankt! Het ingevulde contactformulier is verzonden.

Je krijgt zo spoedig mogelijk antwoord!